Tuesday, April 14, 2009

MASA MENUAI TELAH TIBA

Gambar-gambar berikut
menunjukkan ada sebahagian kacang panjang yang boleh dituai.