Friday, April 24, 2009

TUAIAN KALI KE-7

Masih ada lagi hasil kacang panjang sebelum ditukar dengan
tanaman yang lain.


Gambar bawah pula menunjukkan kacang panjang yang diusahakan oleh pelajar
KHB di bawah seliaan En. Bakhtiar, Guru KHB.