Thursday, May 14, 2009

MENAMATKAN PROJEK KACANG PANJANG

Kerja-kerja membersih dan membuang pokok kacang panjang dimulakan.

Projek kacang panjang ditamatkan.