Monday, March 30, 2009

SALURAN GETAH SIRAMAN

En. Mohd. Haliff b. Mohd. Hatar (Pembantu Pegawai Pertanian, Jabatan Pertanian Hulu Selangor) sedang membetulkan saluran getah siraman agar ia tidak tersumbat dan benar-benar menitiskan air di tempat yang betul.

LAWATAN SANG RAMA-RAMA

Ke dua-dua gambar berikut menunjukkan, sang rama-rama ini mungkin berhajat untuk singgah di kudup bunga kacang panjang yang berhampiran dengannya.