Monday, March 30, 2009

SALURAN GETAH SIRAMAN

En. Mohd. Haliff b. Mohd. Hatar (Pembantu Pegawai Pertanian, Jabatan Pertanian Hulu Selangor) sedang membetulkan saluran getah siraman agar ia tidak tersumbat dan benar-benar menitiskan air di tempat yang betul.

No comments: