Friday, April 24, 2009

TUAIAN KALI KE-7

Masih ada lagi hasil kacang panjang sebelum ditukar dengan
tanaman yang lain.


Gambar bawah pula menunjukkan kacang panjang yang diusahakan oleh pelajar
KHB di bawah seliaan En. Bakhtiar, Guru KHB.

No comments: