Friday, April 03, 2009

PUTIK MENJADI BUAH HARI KE-35

Keadaan putik buah kacang panjang pada hari pokok induknya berusia 35hari.

No comments: